1. İşbu sayfada belirtilen gizlilik politikası ve kullanım koşulları, Erkam Yazılım Google Play Store ve IOS App Store’da yayınlanan bütün mobil oyunları için geçerlidir. Söz konusu oyunları mobil cihazınıza yüklediğinizde işbu metinde yer alan gizlilik politikasını ve kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu oyunları mobil cihazınıza yüklemeyiniz.
 2. Erkam Yazılımı’nın Google Play Store ve IOS App Store’da yayınlanan oyunları, mobil cihaza indirildikten sonra kullanıcının isim, e-posta adresi, şifre, konum verisi gibi herhangi bir kişisel verisini talep etmemektedir. Bir başka deyişle kullanıcı, söz konusu oyunları mobil cihazına indirdikten sonra üye olmadan oynayabilmektedir. Bu itibarla Erkam Yazılımı’nın Google Play Store ve IOS App Store’da yayınlanan oyunları, kullanıcıya ait hiçbir kişisel veriyi toplamamakta ve/veya kullanıcıdan herhangi bir kişisel verisini talep etmemektedir.
 3. Erkam Yazılım mobil oyunlarında herhangi bir şekilde reklam sunmamaktadır.
 4. Erkam Yazılımı’nın, kaliteli ve yararlı oyunlar yayınlamak için her zaman gereken özeni göstermeyi taahhüt etmekte olup oyunların kullanıcı beklentilerini karşılayacağı, tüm kullanıcılar açısından yararlı olacağı veya kesin doğru bilgiler içereceğine dair garanti vermemektedir.
 5. Erkam Yazılımı’nın, Google Play Store ve IOS App Store’da yayınladığı mobil oyunların güvenliği konusunda gerekli önlemleri almayı ve Google Play Politikaları ile IOS App Store Politikaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.
 6. Kullanıcı, Erkam Yazılımı’nın Google Play Store ve IOS App Store’da yayınladığı uygulamalarda yer alan sesli, yazılı ve görsel unsurlar ile yazılımlardan oluşan bütün içeriklere ilişkin her türlü telif hakkını haiz olduğunu kabul etmekte olup herhangi bir oyunun veya işbu oyunların içeriklerini, kopyalama, çoğaltma, yeniden yayınlama, parçalarına ayırma, tekrar kamuya sunma vb. girişimlerde bulunmamayı taahhüt etmektedir.
 7. Kullanıcı, Erkam Yazılımı’nın, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nda değişiklik yapabileceğini, yapılan değişikliklerin değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacağını bildiğini kabul etmektedir. Erkam Yazılımı, işbu koşullarda yapmış olduğu değişikliklerin tarihini aşağıda “Son Güncelleme Tarihi” başlığı altında belirteceğini taahhüt etmektedir.
 8. Kullanıcı, Erkam Yazılımı’nın Google Play Store ve IOS App Store’da yayınlanan mobil oyunlarına ve/veya işbu koşullara ilişkin şikâyet, görüş ve önerilerini info@erkamsoft.com.tr üzerinden gönderebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 21.09.2020ERKAM YAYINCILIK GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Erkam Yayıncılık kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

  Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

  Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 2. Erkam Yayıncılık kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

 3. www.erkamsoft.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Erkam yayıncılık tarafından işlenmektedir.

  Erkam Yayın’a ait olan www.erkamsoft.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

  www.erkamsoft.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

  www.erkamsoft.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.erkamsoft.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

  www.erkamsoft.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

  Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 4. İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

  Erkam Yayın’a ait olan www.erkamsoft.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

  www.erkamsoft.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.

  Oturum çerezleri (session cookies) kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. www.erkamsoft.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

  www.erkamsoft.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere web sitesini nasıl kullandığınızı tespit etmek için kullanır.

 5. Erkam Yayıncılık kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

  Erkam Yayıncılık , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 1. Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 2. İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 3. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 4. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 5. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 6. Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 7. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
 8. Erkam Yayıncılık kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
 9.   Erkam Yayıncılık ile paylaşılan kişisel veriler, Erkam Yayıncılık gözetimi ve kontrolü altındadır.Erkam Yayıncılık, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı:Erkam Yazılım

Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Gap Mahallesi T. Özal Bulvarı Babil Plaza Kat:7 No:65T Batman /Merkez